JSON Web Servislerinden Bilgi Çekme

×

You can develop your own command fictions by writing plain speech text, with CEYD language support or by creating a block design without writing code in the form of drag-drop-puzzle. Block design feature is currently supported only for Turkish. English support will be available soon.
Code

Design

CEYD-A 5.8.8 ile gelecek bir özellik kurumsal kullanıcıların işine yarayacak düzeyde. İç veya dış web servislerden sağlanan JSON formatındaki verilerin CEYD-A üzerinde kolayca sunulup okunması sağlanacak. Örneğimize geçelim:

JSON formatı aşağıdaki örnek ekranda görünen bir formattadır.

Örnek bilgi sağlayan hizmetimiz postakodunu verdiğimizde bize hangi mahalle ismi olduğunu söylesin.
http://api.geonames.org/postalCodeLookupJSON?postalcode=32800&country=TR&username=demo
linki bize 32800 posta kodunun hangi mahalle/köy olduğunu sağlamaktadır.

Örnek json kodu, postalcodes dizisi içinde değerlere sahiptir. Her bir dizi değerini nesne olarak ifade edersek, nesnenin içinde de placeName isminde alt değerler vardır. Yapmamız gereken JSON sayfasını $data değişkenine atamak, cmdgetjsonarray ile postalcodes dizisinin belirtilen (0 = ilk değer, 1 = 2.değer, 2 = 3.değer gibi.)  sırasını okumak ve cmdgetjsonvalue ile o sıradaki placeName alanını almak. Yani örnekte ilk placeName alanı gösterilmekte.

Artık test dediğimizde CEYD-A, bize Arak değerini söyleyecektir.

SORU KELİMESİ:
test
CEVAP ŞABLONU:

 

 

Tüm örneklerinizi https://ceyd-a.net/kodyaz sitesinden Yeni Komut basarak girebilirsiniz. Kendi CEYD-A nızda çalışabilmesi ise CEYD-A yı kapatıp açılınca sağlanacaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.